ท่องเที่ยวแนะนำ เชียงราย
ที่พัก โรงแรม เชียงราย
ร้านอาหาร เชียงราย
ของดี ซื้อของ เชียงราย
เทศกาล ข่าวสาร วันท่องเที่ยว
ข้อมูลสายการบิน เชียงราย
การเดินทาง เดินรถ เชียงราย
ข้อมูลสำคัญ จังหวัดเชียงราย
 


ค้นหาจากทั่วโลก
ค้นหาภายในเว็ป

บริการรถตู้ รถเก๋ง ให้เช่า พร้อมคนขับ เงื่อนไข การเช่ารถตู้ อัตราค่าบริการ เช่ารถตู้ รายละเอียดรถตู้ และคนขับรถ จองรถตู้
 
11
 
sale

" เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง "

 

1. ข้อมูลการผ่านแดนไปประเทศเพื่อนบ้าน
     - จุดผ่านแดนไปประเทศลาว
     - จุดผ่านแดนไปประเทศพม่า

2. เบอร์ติดต่อสำคัญในจังหวัด เชียงราย

 

1. ข้อมูลการผ่านแดนไปประเทศเพื่อนบ้าน

จุดผ่านแดนไปประเทศลาว

จุดผ่านแดนไปประเทศลาว จังหวัด เชียงราย

ในจังหวัดเชียงราย มี 2จุด คือ

1. ด่านอำเภอเชียงแสน ฝั่งตรงข้ามคือด่านเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ห่างจาก อ.เมืองเชียงรายประมาณ 60 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม. ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน เป็นจุดเดินทางท่องเที่ยวตามลำน้ำโขงโดยทางเรือไปถึงเมืองเชียงรุ้ง สิบสองปันนา จีนตอนใต้ ใช้เวาลาเดินทางประมาณ 1 วัน ไปกับเรือของบริษัทสามเหลี่ยมทองคำ (เทียนสาการเดินเรือท่องเที่ยวสิบสองปันนา) จำกัด ไปเทียบท่าที่แคว้นสิบสองปันนา ราคา 4,000 บาท / ท่าน (รวมอาหารบนเรือและที่พักที่เมืองกวนเหล่ย) เรือออกเวลา 06.00 น. (ออกทุกวันจันทร์, พุธ, เสาร์ ) โทร. 053-651136 เมื่อเดินทางไปถึงสิบสองปันนาแล้วก็นั่งรถโดยสารไปเมืองคุนหมิงและประเทศจีนต่อไป (ถนนลาดยาง)

** สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเชียงแสนเปิดทำการ 08.30 – 16.30 น. ทุกวัน
**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเชียงแสน โทร.053-777303 ,053-777118 , 053-784436 หรือ ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน โทร. 053-777058, 053-777110

2. ด่านอำเภอเชียงของ ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับด่านเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ห่างจาก อ.เมืองเชียงราย ประมาณ 114 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม. ด่านอำเภอเชียงของตั้งอยู่ที่บริเวณท่าเรือบั๊ค เป็นจุดข้ามไปท่องเที่ยวเมืองห้วยทรายและเดินทางตามลำน้ำโขงโดยทางเรือไปถึงหลวงพระบางและเวียงจันทร์ แล้วกลับเข้าสู่ประเทศไทยที่จังหวัดหนองคาย

ข้อมูลสำคัญ
- ด่านเปิดทำการ เวลา 08.00 – 18.00 น.ทุกวัน
- สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเชียงของ เปิดทำการ 08.00 – 18.00 น. ทุกวัน
- การทำวีซ่า สามารถไปทำที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาว สำหรับที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทยสามารถไปทำที่หน้าด่านประมาณ 1,500 บาท (คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า)
- สำหรับการเดินทางไปฝั่งลาวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่ว่าจะเดินทางไป 1 วันหรือ15 วัน จะต้องทำวีซ่าทุกครั้ง แต่การกลับเข้ามายังประเทศไทยจะต้องแสตมป์วีซ่าเข้าประเทศไทยอีกครั้ง ยกเว้นสำหรับบางประเทศจะต้องทำวีซ่าเข้ามาใหม่
- สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีวีซ่าแล้ว ต้องนำวีซ่าไปแสตมป์ที่ด่านฝั่งไทย เสร็จแล้วนั่งเรือข้ามฟากที่ท่าเรือบั๊คไปด่านฝั่งลาวเพื่อแสตมป์วีซ่าอีกรอบ เมื่อแสตมป์วีซ่าที่ฝั่งลาวเสร็จ นั่งสามล้อต่อไปยังท่าเรือ ใช้เวลาประมาณ 5 นาที จึงถึงท่าเรือ หลังจากนั้นก็นั่งเรือไปหลวงพระบาง (เรือช้าเป็นเรือยาวประมาณเรือด่วนเจ้าพระยา มีผนังปิดสองด้าน เจาะช่องลงเรือตรงกลางและหัว-ท้าย)
- การแลกเงินสามารถแลกได้ตามร้านค้าทั่วไปในประเทศลาว อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 250-280 กีบ= 1 บาท
- ทางด่านลาวจะเก็บค่าล่วงเวลาเฉพาะวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ ประมาณคนละ 30 บาท
- ค่าใช้จ่ายโดยรวมสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเองประมาณ 3,000 บาท
- ถ้าเดินทางข้ามไปเมืองห้วยทราย (สปป.ลาว) สามารถนั่งเรือโดยสารไปได้ทั้งชาวไทย - ต่างประเทศ คนละ 20 บาท เรือออกเวลา 08.00 – 18.00 น.
- สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปหลวงพระบาง สามารถไปโดยเรือโดยสาร
- เรือเช้า ราคาประมาณ 900 บาท ใช้เวลาเดินทาง 2 วัน และต้องไปค้างคืนที่บ้านปากแบ่ง 1 คืน (ห้องพักคนละ 150 บาท) ก่อนจะออกเดินทางไปหลวงพระบางในวันรุ่งขึ้น เรือออกประมาณ 1-2 เที่ยว/วัน (เรือ 1 ลำนั่งได้ ประมาณ 40 ที่นั่ง) เรือออกเวลา 09.30-11.30 น. (สามารถติดต่อชมรมท่องเที่ยวเชียงของ โทร. 053-791993
- เรือเร็ว ราคาประมาณ 1,450 บาท ใช้เวลาในการเดินทาง 6 ชั่วโมง เรือออกประมาณ 2-3 เที่ยว/วัน ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร ถ้าผู้โดยสารเต็มที่นั่ง เรือก็จะออกทันที และเรือเที่ยวต่อไปก็มารอแทน (เรือ 1 ลำนั่งได้ 6 คน) เรือออกเวลา 09.00 – 10.00 น.

**สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมือง อำเภอเชียงของ จ.เชียงราย โทร. 053-791663 ,053-791332

เอกสารผ่านแดนเข้าประเทศลาว มี ๓ ประเภท คือ

1) หนังสือเดินทาง (Passport) ใช้สำหรับประชาชนไทย ลาว และประชาชนประเทศที่สาม ระยะเวลาพำนักไม่เกิน 1 เดือน สามารถเดินทางไปได้ทั่วประเทศ และพำนักอยู่นอกพื้นที่ชายแดนที่กำหนดไว้ในความตกลงได้
2) หนังสือผ่านแดน (Border Pass) ใช้เฉพาะประชาชนไทยและลาว ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ชายแดนที่ระบุไว้ในความตกลงเท่านั้น มีอายุ 1 ปี ระยะเวลาพำนักไม่เกิน 3วัน 2 คืน โดยจะต้องอยู่ในพื้นที่ชายแดนที่กำหนดไว้ในความตกลงเท่านั้น และต้องเดินทางกลับออก ณ ช่องทางที่ผ่านเข้ามา
3) หนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass) ใช้สำหรับประชาชนไทยและลาว ที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกพื้นที่ชายแดนที่ระบุไว้ในความตกลงใช้ได้ครั้งเดียว ระยะเวลาพำนักไม่เกิน 3 วัน 2 คืน ใช้หลักปฏิบัติเหมือน (ข้อ 2)

หมายเหตุ ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของเปิดเวลา 08.00-18.00 น. ติดต่อกรอกแบบฟอร์มขอผ่านแดนที่ศูนย์อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ในบริเวณที่ว่าการอำเภอเชียงของได้ทุกวัน เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด พร้อมเงินค่าธรรมเนียม 30 บาท โดยจะเสียค่าเหยียบแผ่นดินที่ฝั่งประเทศลาว 50บาท

การทำ Visa เข้าประเทศลาว
1. กรอกแบบ ฟอร์ม คำขอ Visa
• ใบสมัครขอวีซ่า ขอได้ที่สถานทูตลาว หรือ Download จาก http://www.bkklaoembassy.coml แล้วติดรูป มาด้วย 1 รูปพร้อมแนบ Passport
• ติดรูปถ่าย 1 ใบ
2. นำใบสมัครขอวีซ่า ที่ติดรูปถ่าย พร้อม Passport นำไปยื่นที่สถานทูตลาว
• ทำแบบธรรมดา ค่าธรรมเนียม 300 บาท ต้องยื่นภายในช่วงเช้า หลังยื่นจะได้ใบนัดวันรับ (โดยจะได้ภายใน 2 - 3 วัน ในช่วงบ่าย)
• ทำแบบด่วน ค่าธรรมเนียม 600 บาท จะได้รับภายใน 2-3 ชม. ยื่นใบสมัครได้ทั้ง ช่วงเช้าและช่วงบ่าย
• การเดินทางโดยทางเรือ เข้าสู่เมืองหลวงพระบาง
• การเดินทางทางรถโดยสารเข้าสู่เมืองเชียงรุ่ง จีนตอนใต้

เชียงของ-หลวงพระบาง การเดินทางสู่เมืองหลวงพระบาง สามารถเดินทางได้ทั้งทางรถและทางเรือ ทว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเลือกไปทางเรือ เพื่อชมภูมิทัศน์และสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนต่างๆที่อาศัยอยู่สองฝากฝั่งของแม่น้ำโขง โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าสู่ลาวที่ จุดตรวจคนเข้าเมือง ที่ท่าเรือบั๊ค เชียงของ ประทับตราหนังสือเดินทาง และนั่งเรือข้ามฟาก ค่าโดยสาร 20 บาท

เรือโดยสาร ห้วยทราย-หลวงพระบาง
- อัตราค่าโดยสารเรือช้า (Slow Boat) ใช้เวลาเดินทาง 2 วัน (พักค้างคืนที่ปากแบง) โดยเรือจะออกประมาณ 09.00-10.30 น.
- อัตราค่าโดยสารเรือเร็ว (Speed Boat) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง เรือจะออกประมาณ 09.00 - 11.30น.

หมายเหตุ : อัตราค่าโดยสารเรือขึ้นอยู่กับการกำหนดของชมรมท่องเที่ยวห้วยทราย

เชียงของ-เชียงรุ่ง
- เส้นทาง เชียงของ - ห้วยทราย - เวียงภูคา - หลวงน้ำทา - บ่อเตน --บ่อหาน - เมืองล่า - เชียงรุ่ง เป็นอีกเส้นทางหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชนเผ่าต่าง ๆ ตลอดจนธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ ของลาวเหนือ สภาพถนนระหว่าง ในลาวระยะทาง 254 กม. อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง การเดินทางอาจไม่สะดวกในบางช่วง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จเป็นถนนลาดยางตลอดสายภายในปี 2550 ส่วนถนนในจีน จากบ่อหาน ถึง เชียงรุ่ง ลาดยางตลอดสาย
- เชียงของ-ห้วยทราย จากเชียงของ นั่งเรือข้ามฟากจากเชียงของไปยังเมืองห้วยทรายของลาว ค่าเรือข้ามฟาก 20 บาท โดยต้องเตรียมเอกสารผ่านแดนให้เรียบร้อย
- ห้วยทราย - หลวงน้ำทา ต่อรถตุ๊กๆ ไปขึ้นรถสองแถวบริเวณตลาดห้วยทราย รถออกช่วงเช้าเวลาประมาณ 8.30 น. ค่ารถ 250-350 บาท ระยะทาง 198 กม. เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง (พักที่หลวงน้ำทา 1 คืน)
- หลวงน้ำทา - บ่อเตน ท่ารถสองแถวอยู่บริเวณหน้าตลาดน้ำทา หรือขึ้นรถที่ไปแยกบ้านนาเตย แล้วต่อรถที่บ้านนาเตยไปด่านบ่อเตน ค่ารถประมาณ 60 บาท ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 55 กม.
- บ่อเตน - บ่อหาน แสตมป์พาสปอร์ตออกที่จุดผ่านแดนบ่อเตน ของลาวและแสตมป์ เข้าจีนที่เมืองบ่อหาน(ระหว่างด่านทั้งสองห่างกัน 2 กม.ต้องนั่วสองแถว) จากนั้นอาจพักที่บ่อหาน 1 คืน
- บ่อหาน - เชียงรุ่ง มีรถบัสขนาดกลาง วิ่งไปเชียงรุ่งระยะทางราว 230 กม.ทางลาดยางตลอดทางจะถึงเชียงรุ่งช่วงเย็น

สถานที่ติดต่อ :
ด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.เชียงแสน โทร. 053-777303, 777118, 784436
ด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.เชียงของ โทร. 053-791663, 791332, 791817
จุดผ่านแดนไปประเทศพม่าในจังหวัดเชียงราย
จุดผ่านแดนไปประเทศพม่า จังหวัด เชียงราย

มี 1 จุด คือ

ด่านอำเภอแม่สาย ฝั่งตรงข้ามคือด่านท่าขี้เหล็ก สหภาพพม่า ห่างจาก อ.เมืองเชียงรายประมาณ 61 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม. ตั้งอยู่เชิงสะพานข้ามชายแดนไทย-พม่า และเป็นจุดเดินทางท่องเที่ยวไปถึงเชียงตุง (ประเทศจีน) ได้โดยทางรถยนต์ ประมาณ 162 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.

ข้อมูลสำคัญ
- ด่าน อ.แม่สายเปิดทำการเวลา 06.30 – 18.30 น.ทุกวัน
- สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอแม่สาย เปิดทำการ 08.30 – 16.30 น. ทุกวันยกเว้น วันเสาร์เปิดทำการครึ่งวัน ในส่วนของแผนก งานบริการและงานขออยู่ต่อ และปิดทำการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- การข้ามแดนไปประเทศพม่าเพียงแต่ไปแสตมป์วีซ่าที่ด่านทั้งฝั่งไทยและฝั่งพม่า สามารถท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 5 กม.ในเขตพม่าแต่ถ้าต้องการเดินทางไปไกลกว่านั้นต้องขอทำวีซ่าเข้าประเทศที่ด่านพม่า การทำวีซ่าเข้าประเทศพม่าประมาณ 1,000-1,300 บาท
- การข้ามแดนไปประเทศพม่าต้องทำบัตรผ่านแดนฝั่งไทย 30 บาท และฝั่งพม่า 10 บาท(เดินเท้า) แต่ถ้านำรถยนต์เข้าไปต้องเสียอีก ตั้งแต่ 10 บาทขึ้นไปแล้วแต่เจ้าหน้าที่พม่าจะเรียกเก็บ
- การเดินทางไปเที่ยวประเทศพม่า เมื่อเดินทางผ่านด่านพม่าเข้าไปแล้วจะมีคิวรถโดยสาร รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง เข้าไปในเมือง นักท่องเที่ยวอาจจะเหมารถเข้าไปก็ได้

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอแม่สาย โทร.053-731008 ,053-733103

หนังสือเดินทางสำหรับการเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวพม่า

1. หนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับประชาชนทุกสัญชาติที่มีวีซ่า สปป.ลาว-สหภาพพม่า สามารถเดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศทั้งสองได้เป็นเวลา 15–30 วัน
2. หนังสือผ่านแดนชั่วคราว (สีเขียว) สำหรับประชาชนสัญชาติไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย รวมทั้งให้บุตรที่อายุไม่เกิน 12 ปี มีชื่อร่วมอยู่ในหนังสือผ่านแดนนี้ได้ด้วย หนังสือนี้ใช้ผ่านแดนได้เพียงครั้งเดียว โดยอนุญาตให้พำนักอยู่ในพื้นที่ชายแดน แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ได้ 15 วัน และจังหวัดท่าขี้เหล็ก สหภาพพม่าได้ 7 วัน (เข้าจุดไหนต้องออกจุดนั้นและหากเดินทางออกนอกพื้นที่ชายแดนตามที่ได้ระบุไว้นี้ จะต้องได้รับโทษตามกฎหมายของ สปป.ลาวและสหภาพพม่า)
2.1. เอกสารที่ต้องใช้ ค่าธรรมเนียมและแบบฟอร์ม 30 บาท สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ ถ้าเข้า สปป.ลาว ต้องใช้รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำหรับสหภาพพม่าไม่ต้องใช้รูป
2.2. สถานที่ขอหนังสือฯ ขอได้ที่ ที่ว่าการ อำเภอเชียงของ อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่สาย และที่บริเวณด่านข้ามแดนโดยเอกชนที่ทางการกำหนด

ข้อควรทราบในการข้ามแดน
* เวลา ปิด - เปิด ด่านพรมแดนไทย – เมียนมาร์ ระหว่างเวลา 06.30- 18.30 น.
* อนุญาตให้ชาวไทยและชาวเมียนมาร์ข้ามพรมแดนเพื่อการท่องเที่ยวได้รัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร
* สำหรับคนไทย เอกสารที่จะข้ามไปยังฝั่งเมียนมาร์ คือ
- บุคคลทั่วไปใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ทะเบียนรถฉบับจริง
* การข้ามแดนเสียค่าธรรมเนียมทำบัตรฝั่งไทย คนละ 40 บาท
* ทางฝั่งเมียนมาร์จะเก็บค่าผ่านพรมแดน 10 บาท สำหรับคนไทย ชาวต่างประเทศ คนละ 5 ดอลลาร์
* นำรถยนต์เข้าไปยังฝั่งเมียนมาร์ เสียค่าธรรมเนียมรถ คันละ 60 บาท ถ้ามีคนโดยสารให้คิดรายคนคนละ 10 บาท
* รถจักรยานยนต์ผ่านเข้า - ออก เสียค่าธรรมเนียมคันละ 10 บาท
* การซื้อขายในฝั่งท่าขี้เหล็ก ใช้เงินสกุลไทย เป็นหลัก
* ห้ามนำอาวุธข้ามพรมแดนโดยเด็ดขาด
* การจราจร ฝั่งเมียนมาร์ใช้ระบบชิดขวา

การซื้อสินค้าข้ามพรมแดน
- บุหรี่สุราต่างประเทศ สามารถนำเข้ามาได้ บุหรี่ได้ไม่เกิน 1 ห่อ + สุรานำเข้ามาได้ไม่เกิน 1 ขวด หากฝ่าฝืนถูกปรับ 10 เท่าของราคาสินค้า
- สินค้าประเภทอื่น ๆ ถ้ามีความประสงค์จะนำเข้ามาขอให้ตรวจสอบหรือสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนจะนำเข้ามา หรือ http://www.maesaiiam.com (เว็บไซต์ด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.แม่สาย)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอ แม่สาย โทร 053-732223,053-731396 ,053-640338
ด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.แม่สาย โทร. 053-731008-9, 733103, 733258

 

2. เบอร์ติดต่อสำคัญในจังหวัด เชียงราย
ลำดับ
รายชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
 
โทรสาร
1
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ เขต 2 เชียงราย   0-5374-4674-5, 0-5371-7433, 0-5324-8604 
0-5371-7434
2
การบินไทย   0-5371-1179, 0-5371-5207, 0-5371-5734 
0-5379-3059
3
โครงการพัฒนาดอยตุง   0-5376-7015-7 
0-5376-7077
4
จังหวัดเชียงราย   0-5371-1123 
5
ชมรมธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร จ.เชียงราย   0-5371-4519 
0-5371-1869
6
ชมรมธุรกิจโรงแรมที่พัก จ.เชียงราย   0-5371-1800, 0-5371-2973  
7
ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย   0-5373-1008-9, 0-5373-1715  
8
ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ   0-5379-1663, 0-5379-1332, 0-5379-1817 
9
ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน   0-5377-7303, 0-5377-7118, 0-5378-4436  
10
ตำรวจท่องเที่ยว   0-5374-0249, 0-5371-7796, 0-5374-0249  
11
ท่าเรือซีอาร์ (เชียงราย)   0-5375-0009  
12
ท่าเรือศรีวรรณ (บริการล่องเรือแม่น้ำโขงสามเหลี่ยมทองคำ)   0-5378-4101 
13
ท่าเรือเชียงแสน (บริการล่องเรือไปสิบสองปันนา)   0-5365-1136  
14
ไทยแอร์เอเชีย 
0-5379-3545, 0-5379-8275
 
15
เทศบาลนครเชียงราย
0-5371-1333-4, 0-5371-7660, 0-5371-3272
 
16
พิพิธภัณฑ์ชาวเขา
0-5374-0088
 
17
พิพิธภัณฑ์อูบคำ
0-5371-3349
 
18
พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น
0-5378-4060-3
 
0-5378-4062
19
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน
0-5377-7102, 0-5365-0723-28
 
20
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
0-5377-6000
 
21
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
0-5391-7026, 0-5391-6038
 
22
ไร่แม่ฟ้าหลวง
0-5371-1968, 0-5371-2429
 
23
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
0-5371-1300
 
24
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์
0-5371-7499
 
0-5371-7032
25
โรงพยาบาลโอเวอร์บรู๊ค
0-5371-1366, 0-5371-5830-3
 
26
วิทยุชุมชนเชียงราย
0-5376-8298-9
 
27
ศูนย์บริหารจัดการ การท่องเที่ยว จ.เชียงราย
0-53754991-2
 
053-754991
28
ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ จ.เชียงราย
0-5371-6519
 
29
ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา
0-5360-9249
 
30
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า
0-5371-0195-6
 
31
สมาคมท่องเที่ยว จ.เชียงราย
0-5371-5690, 0-5371-3615, 0-5360-1299
 
0-5371-5691
32
สมาคมรถเช่า จ.เชียงราย
0-5371-5690, 0-5371-3615, 0-5360-1299
 
33
สถานีตำรวจ
0-5371-1184, 0-5371-1599, 0-5371-1444
 
34
สนามบินนานาชาติ จ.เชียงราย
0-5379-8000, 0-5379-3048, 0-53793-3071
 
35
สถานีขนส่ง จ.เชียงราย
0-5371-1224
 
36
หอการค้า จ.เชียงราย
0-5377-4880, 0-5370-0330
 
37
หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ (พิพิธภัณฑ์ฝิ่น)
0-5378-4444-6
 
0-5365-2133
38
อำเภอเมืองเชียงราย
0-5371-9695, 0-5371-1288
 
39
โอเรียนไทยแอร์ลาย
0-5379-3555, 0-5379-3041
 
40
อำเภอเชียงแสน
0-5377-7058, 0-5377-7110
 


 
 
van
 

นอกเหนือจากโปรแกรมท่องเที่ยวยอดนิยม
ลูกค้าสามารถเลือกจัดโปรแกรมท่องเที่ยวในภาคเหนือเองได้ตามความต้องการ

เพราะเราเข้าใจดีว่าการได้เดินทางท่องเที่ยวส่วนตัวไปกับคนที่รู้ใจ ครอบครัว เพื่อนกลุ่มใหญ่ เป็นช่วงเวลาพิเศษ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก กำหนดวันเดินทางได้ไปสถานที่ ที่อยากไปตามสไตส์ของคุณ ทุกอย่างแบบที่คุณชื่นชอบ คงจะดีไม่น้อยใช่ไหมล่ะค่ะ

ถ้าใช่ เรายินดีเสนอบริการ "ท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม" เพื่อให้วันพักผ่อนของคุณ เป็นวันที่แสนสุข เพียงคุณบอกเล่าทริปในฝันของคุณ ว่าคุณอยากให้เป็นอย่างไร ทีมงานเชียงรายเอกชัยยินดีให้คำแนะนำ และแจ้งอัตราค่าบริการแก่ท่านค่ะ

 

: สอบถามเพิ่มเติม :

สำนักงาน 089-851-5127 / 053 711 358

คุณโจโจ้ 085-711-8649 / น้องเบลล์ 080-676-7331

E-mail : Ekkachai_Tour@Hotmail.com

Fax : 053 712 959


van