สวนอาหารเอกโอชา

สวนอาหารเอกโอชา (อาหารไทย จีน)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
 ที่อยู่   455 หมู่ 4 ถ.แม่ยาง-เชียงราย
 อำเภอ   อำเภอเมือง  จังหวัด    เชียงราย
 โทรศัพท์   0 5371 2543 ,08-1882-2845  โทรสาร   0-5375-0496
 Website   aekocha.com/
Email address  

บริการ รถตู้ รถเก๋ง ให้เช่า พร้อมคนขับ