โตกตอง

โตกตอง ครัวโตกตอง สวนอาหารพื้นเมืองภายใต้ บรรยากาศแห่งนครล้านนา ดนตรี สะล้อ ซอ ซึง บรรเลง พร้อมการแสดงฟ้อนรำที่งดงามทุกค่ำคืน ณ ครัวโตกตอง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
 ที่อยู่   ถ.พหลโยธิน
 อำเภอ   อำเภอเมือง  จังหวัด    เชียงราย
 โทรศัพท์   0 5375 6370  โทรสาร  
 Website  
Email address  

บริการ รถตู้ รถเก๋ง ให้เช่า พร้อมคนขับ