ถนนคนเดินเชียงราย

ถนนคนเดินเชียงราย ถนนคนเดินเชียงราย เจียงฮายบ้านเฮา ซื้อของกิ๋นเมือง ใจ้ของเมือง เจียงฮายรุ่งเรือง ประเทศชาติพัฒนา

ประวัติ ถนนคนเดินเชียงราย กาดเจียงฮายรำลึก
เทศบาลนครเชียงรายจัดถนนคนเดินเชียงราย“กาดเจียงฮายรำลึก”

ร่วมย้อนอดีตล้านนาพลิกฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่น ถนนคนเดินเชียงราย

จังหวัด เชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย จัดโครงการถนนคนเดินเชียงราย “กาดเจียงฮายรำลึก” เชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมสัมผัสวิถีชีวิตแบบล้านนาในอดีต ที่แสดงออกถึงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและสินค้าของดีของเชียงราย กำหนดเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 และทุกวันเสาร์ของเดือน ณ ถนนธนาลัยตั้งแต่สี่แยกสำนักงานยาสูบฯ ไปจนถึงสี่แยกธนาคารออมสิน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
 ที่อยู่  
 อำเภอ   เมือง  จังหวัด    เชียงราย
 โทรศัพท์    โทรสาร  
 Website  
Email address  

บริการ รถตู้ รถเก๋ง ให้เช่า พร้อมคนขับ