พิพิธภัณฑ์และหัตถกรรมชาวเขา

พิพิธภัณฑ์และหัตถกรรมชาวเขา x

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
 ที่อยู่   620/25 ถ.ธนาลัย (ผลิตภัณฑ์ชาวเขา ผ้าพื้นเมือง)
 อำเภอ   อำเภอเมือง  จังหวัด    เชียงราย
 โทรศัพท์   0 5371 9167, 0 5371 1475  โทรสาร  
 Website  
Email address  

บริการ รถตู้ รถเก๋ง ให้เช่า พร้อมคนขับ