เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง

เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง ในบรรดาเครื่องถ้วยภาคเหนือหรือที่เรียกว่า “เครื่องถ้วยล้านนา” มีแหล่งเตาตั้งกระจัดกระจายอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยนั้น เครื่องถ้วยเวียงกาหลง นับเป็นเครื่องถ้วยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดทั้งนี้เนื่องจากความสวยงามของภาชนะ ความละเอียดของเนื้อดิน และการขึ้นรูปที่บางกว่าแหล่งเตาอื่นๆ จึงทำให้มีคุณภาพดีกว่าเครื่องถ้วยล้านนาที่ผลิตจากแหล่งเตาอื่นๆ ในพื้นที่เดียวกัน

ชื่อของเครื่องถ้วยเวียงกาหลงเริ่มเป็นที่รู้จักกันตั้งแต่ปี พ.ศ.2467 เป็นต้นมา เครื่องถ้วยเวียงกาหลงมีลักษณะคือ เป็นเครื่องถ้วยที่มีน้ำหนักเบา เนื้อบาง เนื่องจากเนื้อดินที่นำมาใช้ในการปั้นภาชนะมีคุณสมบัติดี แสดงให้เห็นว่าบริเวณเวียงกาหลงเป็นแหล่งที่มีดินคุณภาพสูง เนื้อดินมีสีขาว สีเหลืองนวล หรือสีเทา เนื้อละเอียด มี เม็ดทรายเล็กๆปะปนบ้างเล็กน้อย สามารถขึ้นรูปภาชนะ ได้บางกว่าเครื่องถ้วยที่ผลิตจากแหล่งเตาอื่นๆ ในประเทศไทย ส่วนการเคลือบนั้นนิยมเคลือบถึงบริเวณเชิงของภาชนะ น้ำเคลือบใส มีทั้งสีฟ้าอ่อน สีเขียวอ่อน และสีเหลืองอ่อน มักมีรอยแตกราน

กลุ่มเวียงกาหลงเซรามิก วิสาหกิจชุมชนกองงานดุดมธรรม ได้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบทอดลวดลาย เอกลักษณ์ต้นกำเนิดของเครื่องปั้นเวียงกาหลงที่มีมาแต่โบราณ กลุ่มเวียงกาหลงเซรามิกมีความภูมิใจที่ได้รักษา และพัฒนาการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง จนได้รับมาตรฐานสากลระดับ 5 ดาว เป็นศิลปร่วมสมัยย้อนยุคโบราณ และเป็นสุดยอดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และได้รับเลือกคัดสรรเข้าสู่งานเอเปก(APEC) จึงได้เป็นสุดยอดศิลปหัตถกรรมของ จ.เชียงราย
ประโยชน์ใช้สอยได้ทุกฐานะ ใช้ประดับตกแต่งอาคารสถานที่ เช่น สถานที่ราชการโรงแรม อาคารบ้านเรือน บ้านพักรับรอง ตลอดจนภัตตาคาร ช่วยเพิ่มความสง่างามควรแก่การเก็บรักษามีความเป็นมาที่ยิ่งใหญ๋ และยาวนานในประวัติศาสตร์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
 ที่อยู่   หมู่ที่ 35 ต.เวียงกาหลง
 อำเภอ   อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัด    เชียงราย
 โทรศัพท์   0-5378-9345,0-1783-7931,0-9039-4461,0-6185-5162,0-6074-7613  โทรสาร   0-5378-9349
 Website   www.wiengkalong.com/internet-file/w-06/w01-ceramics/ceramics.php
Email address  

บริการ รถตู้ รถเก๋ง ให้เช่า พร้อมคนขับ