ท่องเที่ยวแนะนำ เชียงราย
ที่พัก โรงแรม เชียงราย
ร้านอาหาร เชียงราย
ของดี ซื้อของ เชียงราย
เทศกาล ข่าวสาร วันท่องเที่ยว
ข้อมูลสายการบิน เชียงราย
การเดินทาง เดินรถ เชียงราย
ข้อมูลสำคัญ จังหวัดเชียงราย
 


ค้นหาจากทั่วโลก
ค้นหาภายในเว็ป

บริการรถตู้ รถเก๋ง ให้เช่า พร้อมคนขับ เงื่อนไข การเช่ารถตู้ อัตราค่าบริการ เช่ารถตู้ รายละเอียดรถตู้ และคนขับรถ จองรถตู้
 
sale
ข้อมูลและรายละเอียดของทัวร์ครึ่งวัน (เชียงราย)
 

ทัวร์ครึ่งวัน ใช้เวลาทำทัวร์ท่องเที่ยวประมาณ 3-5 ชั่วโมง ราคาทัวร์เฉลี่ย 1,600 - 2,200 บาท

แบ่งเป็นช่วงเช้า (เริ่ม 7.30 น. - ไม่เกิน 12.00 น.) และ ช่วงบ่าย (เริ่ม 13.00 น. - ไม่เกิน 18.00 น.)

 
 

commuter1. ทัวร์ครึ่งวันซิติ้ทัวร์เชียงราย : ไหว้วัดในเมือง - ไร่บุญรอด - วัดร่องขุ่น จองรถตู้

นมัสการวัดพระธาตุดอยจอมทองและเสาสะดือเมือง แล้วต่อไปสักการะพระแก้วมรกตที่วัดพระแก้ว แวะชมวัดพระสิงห์ ซึ่งเป็นวัดที่มีประตูแกะสลักที่สวยงาม หลังจากนั้นพาชมพิพิธภัณฑ์อูบคำ เพื่อชมภาชนะบรรจุเสื้อผ้า และเครื่องใช้ต่างๆ ของเจ้าเมืองล้านนา ซึ่งทำมาจากทองคำทั้งสิ้น และแวะนมัสการอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายอันเป็นที่เคารพยิ่งของชาวเชียงราย จากนั้นเดินทางไปไร่บุญรอด แหล่งท่องเที่ยวใหม่ของเมืองเชียงราย หลังจากนั้นไปชมวัดร่องขุ่นที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามจากนั้นเดินทางกลับที่พัก

 

commuter 2.ทัวร์แม่น้ำกกครึ่งวัน : นั่งเรือ-ชมหมู่บ้านกะเหรี่ยง-ขี่ช้าง จองรถตู้

ออกเดินทางจากโรงแรมที่พักไปยังท่าเรือ แล้วนั่งเรือล่องขึ้นตามลำแม่น้ำกกไปจนถึงหมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร (ประมาณ 50 นาที) ที่ซึ่งท่านสามารถแวะดูชมสินค้าพื้นเมืองของชาวบ้าน เป็นของที่ระลึกสักครู่หนึ่ง เสร็จแล้วขี่ช้างรอบหมู่บ้านประมาณ 30 นาที เพื่อดูความเป็นอยู่ของชาวบ้าน หลังจากนั้นเดินทางกลับเชียงรายตามเส้นทางเดิมโดยชมธรรมชาติ สองฝั่งแม่น้ำจนถึงท่าเรือ จากนั้นเดินทางกลับโรงแรมที่พักโดยรถโดยสาร

 

commuter 3.ทัวร์ครึ่งวัน : หมู่บ้านชาวเขา (เผ่าเย้า,อาข่า) - กะเหรี่ยงคอยาว (ปะด่อง) จองรถตู้

เดินทางออกจากโรงแรมที่พักเพื่อเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้าที่หมู่บ้านโป่งผาคำ จากนั้นเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่าที่หมู่บ้านหล่อชา ท่านสามารถเยี่ยมชมดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา หลังจากนั้นเราจะเดินทางไปเยี่ยมชมกะเหรี่ยงคอยาว(ปะด่อง) ซึ่งได้อพยพมาจากประเทศพม่าเมื่อหลายปีผ่านมา ที่หมู่บ้านยะผ่า และเลือกเดินซื้อของที่ทำจากมือ และสินค้าจากชาวเขา จากนั้นเดินทางกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

commuter 4.ทัวร์ครึ่งวัน: ดอยตุง จองรถตู้

ออกเดินทางจากโรงแรมที่พัก มุ่งสู่ดอยตุงเพื่อนมัสการพระธาตุดอยตุง ที่นับถือของชาวเชียงรายเป็นที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้า ที่นำมาจากประเทศอินเดียจากนั้นแวะชมพระตำหนักดอยตุงอันลือชื่อว่าเป็นสวิสเซอร์แลนด์ของเมืองไทย และเดินชมดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ที่สวนสมเด็จย่า หลังจากนั้นเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

 

commuter 5.ทัวร์ครึ่งวัน : ดอยแม่สลอง จองรถตู้

ออกเดินทางจากโรงแรมที่พัก มุ่งสู่ดอยแม่สลอง โดยระหว่างทางแวะชมทัศนียภาพที่เป็นธรรมชาติอันสวยงามตลอดสองข้างทาง จนถึงหมู่บ้านสันติคีรี ของนายพลต้วน (กองพล 93), บ้านพักพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์, เลือกซื้อชาพันธ์ดี, เหล้าท้อ, ผลไม้แช่อิ่ม ฯลฯ ระหว่างทางแวะเยี่ยมชมหมู่บ้านเย้าและหมู่บ้านอีก้อ จากนั้นเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

 

commuter 6.ทัวร์ครึ่งวัน : แม่สาย - สามเหลี่ยมทองคำ – เชียงแสน จองรถตู้

ออกเดินทางจากโรงแรมที่พัก มุ่งสู่ อ. แม่สาย ดินแดนเหนือสุดยอดในสยาม ดูสินค้าตามแนวชายแดนและเลือกซื้อเครื่องประดับแสนงามที่ขึ้นชื่อ พอสมควรแก่เวลา หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังดินแดนอันเลื่องชื่อในอดีต สามเหลี่ยมทองคำ ดูรอยแนวแบ่งแยกดินแดนระหว่างไทย ลาว เมียนมาร์ แวะดูหอฝิ่นและเลือกซื้อสินค้าที่ชื่นชอบตามอัธยาศัย แล้วเลยไปเมืองเก่าแก่ที่มีอายุราว 1,000 กว่าปี อ. เชียงแสน แวะชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ, สถูปเจดีย์, วัดเก่าแก่ต่างๆ,พระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีอายุหลายร้อยปี ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับ โรงแรมที่พัก

 
 
เชียงรายน่ารัก
 

โทรมาคุยกับ น้องเบลล์ เจ้าหน้าที่จัดทัวร์ท่องเที่ยวคนเก่งของเชียงรายเอกชัยกันดูนะค่ะ

รับรองว่ามีสถานที่ดีๆ บรรยากาศสบายๆ พร้อมรถตู้คุณภาพเยี่ยมที่จะทำให้วันหยุดของคุณเป็นวันที่น่าประทับใจ

จองรถตู้เชียงราย