ท่องเที่ยวแนะนำ เชียงราย
ที่พัก โรงแรม เชียงราย
ร้านอาหาร เชียงราย
ของดี ซื้อของ เชียงราย
เทศกาล ข่าวสาร วันท่องเที่ยว
ข้อมูลสายการบิน เชียงราย
การเดินทาง เดินรถ เชียงราย
ข้อมูลสำคัญ จังหวัดเชียงราย
 


ค้นหาจากทั่วโลก
ค้นหาภายในเว็ป

บริการรถตู้ รถเก๋ง ให้เช่า พร้อมคนขับ เงื่อนไข การเช่ารถตู้ อัตราค่าบริการ เช่ารถตู้ รายละเอียดรถตู้ และคนขับรถ จองรถตู้

เงื่อนไขการเช่ารถตู้

 • จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 10 ท่าน ต่อรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน
 • กรุณางดนำสิ่งผิดกฎหมาย หรือเสพสิ่งเสพติด มาไว้ในรถ หากพนักงานขับรถพบเห็นหรือ สงสัยว่าจะมีสิ่งผิดกฎหมายภายในรถ พนักงานขับรถจำเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้น ทั้งนี้ เพื่อความบริสุทธิ์ของตนเอง และบุคคลอื่นภายในรถ
 • พนักงานขับรถขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือ ยกเลิกการเดินทางในบางเส้นทาง หรือ บางเวลา หากพิจารณาเห็นว่าการเดินทางต่อไปนั้น อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และ/หรือ ทรัพย์สินของบุคคลภายในรถ
 • พนักงานขับรถจะปฏิบัติหน้าที่ โดยมุ่งเน้นความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทาง ของผู้โดยสารเป็นสำคัญ ความเร็วในการขับขี่ จึงมิใช่ปัจจัยหลักในการเดินทาง ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสภาพผิวการจราจร และ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
 • เวลาทำงานปกติของพนักงานขับรถ คือ เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. ขึ้นอยู่กับเวลานัดหมาย กับลูกค้า และให้บริการได้ไม่เกิน 20.00 น.
 • หากลูกค้าประสงค์ให้บริการเกิน 20.00 น. ทางบริษัทคิดค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ 200 บาท
 • วันที่เริ่มให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นเวลานัดหมายเริ่มต้นเป็นเวลาใดก็ตาม นับเป็น 1 วันทำงาน
 • ในกรณีการออกเดินทางกลางคืน ไปถึงจุดหมายตอนเช้า พนักงานต้องได้พักเมื่อถึงจุดหมาย อย่างน้อย 6 ชั่วโมง
 • สำหรับลูกค้าใช้วิ่งทางไกล ข้ามจังหวัด เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง พนักงานขับรถจะปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง ต่อวัน

ปลอดภัย
ประหยัด
เป็นกันเอง
รถตู้เชียงราย เชียงรายเอกชัย
เช่ารถตู้เชียงราย
รถตู้ให้เช่าพร้อมคนขับ เชียงรายเอกชัย

หัวใจหลักของการบริการเชียงรายเอกชัย คือ"ความปลอดภัย" เป็นสิ่งที่ทีมงานเรา คำนึงถึงเป็นอันดับแรกสุด และยึดเป็นหลัก ในการทำงานมาโดยตลอดระยะเวลา 20 กว่าปี ซึ่งทำให้ท่านสามาถเพลิดเพลิน กับการท่องเที่ยว ได้อย่างสบายใจ

มั่นใจได้ 100% กับความประหยัดที่ท่านจะได้รับ เพราะพนักงานขับรถเชียงรายเอกชัยทุกคน เป็นมืออาชีพรู้จักและชำนาญทุกเส้นทาง ท่องเที่ยวจึงช่วยท่านได้ใช้เวลาพักผ่อนได้ อย่างคุ้มค่า ประหยัดทั้งเวลาและค่าน้ำมัน

พนักงานขับรถเชียงรายเอกชัยได้รับการ ฝึกฝนในงานบริการ มีอัธยาศัยไมตรีจิต เป็นกันเอง ต่อลูกค้าทุกคน... ที่สำคัญไม่ดื่มเหล้า หรือเสพสารอันตรายทุกชนิด ผู้เช่ารถตู้ของเราจึงมั่นใจ ในความปลอดภัยตลอดเส้นทาง

บริการรถตู้เชียงราย

 

 • ผู้ใช้บริการสามารถขอจอง และใช้บริการรถตู้ปรับอากาศได้ โดยการกรอกแบบฟอร์ม การจองรถตู้ปรับอากาศclick
 • หรือติดต่อกับทีมงานเชียงรายเอกชัย เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

: สอบถามเพิ่มเติม :

สำนักงาน 089-851-5127 / 053 711 358

คุณโจโจ้ 085-711-8649 / น้องเบลล์ 080-676-7331

E-mail : Ekkachai_Tour@Hotmail.com

Fax : 053 712 959

 • ผู้ใช้บริการจะต้องมีการชำระเงินมัดจำล่วงหน้า ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 500 บาท ต่อ การใช้บริการ 1 วัน จึงจะถือว่าได้มีการจองรถอย่างสมบูรณ์
 • การชำระเงินมัดจำล่วงหน้า โดยการโอนเงินผ่านเข้าบัญชีเงินฝากดังนี้...
เชียงรายเอกชัย
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเชียงราย
ชื่อบัญชี… ภฤศภร พิมพการัง
เลขที่บัญชี... 154-2-93238-0 (ออมทรัพย์)
 • เพื่อเป็นหลักฐานในการชำระเงินมัดจำล่วงหน้า กรุณา Fax ใบนำฝากเงิน มาที่... 053-712959 หรือ e-mail : Ekkachai_Tour@hotmail.com (พร้อมทั้งระบุชื่อ-เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้บริการ) เพื่อทางทีมงานจะได้ติดต่อนัดหมายการเดินทางต่อไป
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะยกเลิกการเดินทาง ต้องแจ้งให้้ทีมงานทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันเดินทาง (ช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ ฯลฯ) หรือไม่น้อยกว่า 2 วันก่อนวันเดินทาง (ช่วงไม่ใช่เทศกาล)
 • ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำล่วงหน้า ไม่ว่าในกรณีใด ๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

รถตู้เช่า เชียงราย บริการรถตู้ให้เช่าพร้อมคนขับ

คิดถึงการเช่ารถตู้ มาตรฐานสูง คิดถึงเชียงรายเอกชัย

ยืนยันคุณภาพที่เชื่อถือได้ จากประสบการณ์ให้บริการรถตู้เช่ามากกว่า 30 ปี

รถตู้เชียงราย D4D 

Thank you for your confidence in us, Chiangrai Ekkachai is very proud in 30 year experiences of van rental service in Northern of Thailand.

Our quality service and professionalism, all of our full time drivers are highly familiar with every route, able to solve the problem on the spot and primed to cater service to meet each of your individually specialized needs. You can control the budget by only paying the actual fuel used.

It is our mission to provide quality, comfort and safety to our customers, that the reasons why numerous tour operators and well-known organizations are working with us.

- Your comfort and safety are our priority -

รถตู้เช่า รถตู้ให้เช่า เช่ารถตู้


บริการเช่ารถตู้ รถตู้ให้เช่า รถตู้พร้อมคนขับ เช่ารถตู้ท่องเที่ยว ภาคเหนือ จังหวัด เชียงราย เชียงใหมแพร่ น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน ปาย